Arwen: Nîn o Chithaeglir lasto beth daer; Rimmo nîn Bruinen dan in Ulaer!
„Vody Hmlistých hôr, počúvajte mocné slová: zdvihnite vody Bruinenu (Dunivej) proti Prsteňovým prízrakom!“ (bez titulkov)