Gandalf: Annon Edhellen edro hi ammen. Fennas Nogothrim lasto beth lammen.
„Elfská brána, otvor sa teraz pre mňa. Dvere priateľov trpaslíkov, počúvajte slová môjho jazyka.“