Saruman: Cuiva nwalca Carnirassë! Nai yarvaxëa rasselya taltuva ñotto-carinnar!
„Zobuď sa krutý Caradhras! Nech tvoj krvavo sfarbený roh spadne na hlavy nepriateľov!“