Gandalf: Losto Caradhras, sedho, hodo, nuitho i 'ruith!
„Spi Caradhras, buď kľudný, lež pokojne, zadrž svoj hnev!“