Download:

Učebnica, lekcie 1-7, beta verzia

Jednotlivé lekcie

Preface - Ramgad
Kapitola 1 - tengwar Ramgad
Kapitola 2 - na hodine, tengwar zatial nie je
Kapitola 3 - Ramgad
Kapitola 6 - Ramgad
Kapitola 7 - Ramgad

Appendix ABC - Ramgad

Gandalf: Losto Caradhras, sedho, hodo, nuitho i 'ruith!
„Spi Caradhras, buď kľudný, lež pokojne, zadrž svoj hnev!“