Download:

Učebnica, lekcie 1-7, beta verzia

Jednotlivé lekcie

Preface - Ramgad
Kapitola 1 - tengwar Ramgad
Kapitola 2 - na hodine, tengwar zatial nie je
Kapitola 3 - Ramgad
Kapitola 6 - Ramgad
Kapitola 7 - Ramgad

Appendix ABC - Ramgad

Saruman: Cuiva nwalca Carnirassë! Nai yarvaxëa rasselya taltuva ñotto-carinnar!
„Zobuď sa krutý Caradhras! Nech tvoj krvavo sfarbený roh spadne na hlavy nepriateľov!“