Download:

Učebnica, lekcie 1-7, beta verzia

Jednotlivé lekcie

Preface - Ramgad
Kapitola 1 - tengwar Ramgad
Kapitola 2 - na hodine, tengwar zatial nie je
Kapitola 3 - Ramgad
Kapitola 6 - Ramgad
Kapitola 7 - Ramgad

Appendix ABC - Ramgad

Gandalf: Annon Edhellen edro hi ammen. Fennas Nogothrim lasto beth lammen.
„Elfská brána, otvor sa teraz pre mňa. Dvere priateľov trpaslíkov, počúvajte slová môjho jazyka.“