Download:

Učebnica, lekcie 1-7, beta verzia

Jednotlivé lekcie

Preface - Ramgad
Kapitola 1 - tengwar Ramgad
Kapitola 2 - na hodine, tengwar zatial nie je
Kapitola 3 - Ramgad
Kapitola 6 - Ramgad
Kapitola 7 - Ramgad

Appendix ABC - Ramgad

Elrond: Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tielyanna nu vilya.
„Nech ťa Valar ochraňujú na tvojej ceste pod oblohou.“