Všeobecné informácie

Lekcie elfštiny aktuálne neprebiehajú, ak máte záujem sa ju naučiť, pozrite si začiatok preloženej učebnice, poprípade sa prídte pozrieť na naše fóra.

Cvičenia

Netreba sa báť, ak niektoré z cvičení nebudete vedieť, občas sa použije aj niečo, čo v danej lekcii možno nebolo. Treba si skúsiť preložiť čo najviac :)

  1. naučiť sa slovíčka z prvej lekcie, napísať si pár viet s použitím týchto slovíčok
  2. Nájsťt si aspoň 3 nové slovíčka, ako inšpirácia napr. slovník na elfstina.tolkien.sk a napísat na každé vetu.
  3. Preložiť vety (slovné spojenia): Hovoríš elfsky? Vidíš? Vidím. Muži padajú. Kráľovná hovorí. Kráľ cestuje. Králi cestujú. My (všetci) sa smejeme. Les nás sleduje. (My) Sledujeme les. Môžeš prísť sem? Kto sleduje cestu? Kto to sleduje? Sleduj les! Zastav strom! Nasleduj priateľov! Choď pobozkat orka.

Arwen: Law, hîr nín, ú dollen i Rîw. Anírach, nui lû, gwannad uin gwaith lín?
„Nie, môj pane, zima ešte neprišla. Praješ si, predčasne, opustiť svoj ľud?“